2 Paintballowy Turniej Służb Mundurowych w Camp Formoza

REGULAMIN I ZASADY TURNIEJU

 2 PAINTBALLOWY TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH

15 października 2017rok

WOLA KSIĄŻĘCA

 

ORGANIZATOR:

Camp Formoza

MIEJSCE I TERMIN

Wola Książęca 15 października 2017 rok godz. 09.00

REGULAMIN TURNIEJU

 1. W turnieju mogą wziąć udział wszyscy (zawodniczki i zawodnicy) mający ukończone 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę (wypełnioną na wskazanym druku) podpisaną przez obu rodziców lub opiekunów.
 3. W turnieju zawodniczki i zawodnicy występują na takich samych warunkach.
 1. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 1. Zespoły składają się z 5 zawodników.
 2. Każdy zespół musi mieć nazwę oraz wybranego przez siebie kapitana.
 3. Gramy na sprzęcie udostępnionym przez organizatora.
 4. Wpisowe od drużyny to 200 zł.
 5. W ramach wpisowego organizator zapewnia na zespół 500 kul, markery, maski oraz żetony na posiłek i napoje.
 6.  Podczas turnieju nie ma limitu kul. Dodatkowe kule można zakupić wyłącznie u organizatora w cenie 500 szt. – 50 zł.
 7. Posiadanie kul niezakupionych u organizatora grozi dyskwalifikacją zespołu.
 8. Każdy zespół zabezpiecza sobie ubiór do gry ( najciekawszy pomysł na ubiór zespołu będzie nagrodzony).
 9. Organizator wypożycza ubiór do gry odpłatnie ( 10,00 zł wypożyczenie munduru dwu częściowego)
 10. Koszty za zniszczenie sprzętu organizatora ponosi uczestnik turnieju.

 

 

ZASADY TURNIEJU

 

 1. Czas gry 5 minut runda zasadnicza, półfinały, finał oraz dogrywka 3 minuty.
 2. Zadaniem zespołu jest zdobycie bazy lub wyeliminowanie zespołu przeciwnego.
 3. Nie zdobycie bazy w określonym czasie oznacza remis.
 4. Runda zasadnicza – gramy każdy z każdym (program rozgrywek na tablicy wyników)
 5. Cztery zespoły z największą ilością punktów przechodzą do półfinałów gdzie grają 1 z 4 i 2 z 3 zwycięzcy grają w finale, przegrani z półfinałów grają o 3 miejsce.
 6. W półfinałach i finale dwie dogrywki bez względu na liczbę zawodników na polu gry przy remisie, trzecia dogrywka przy remisie o wygranej decyduje ilość zawodników pozostałych na polu gry.
 7. Punktowanie rozgrywki:
 • Wygrana 2 pkt
 • Remis 1 pkt
 • Przegrana 0 pkt

 

ZASADY SĘDZIOWANIA

 

 1. Każdy zawodnik ma obowiązek stosować się do poleceń sędziego
  – w przypadku nie zastosowania się do poleceń sędziego dyktuje on karę opuszczenia pola gry.
 2. Na każdą rozgrywkę zespół wychodzi za zgodą sędziego głównego.
 3. Każdy zespół zgłasza gotowość do gry na dwie minuty przed zakończeniem trwającej rozgrywki.
 4. Sędzia na polu gry ma “słowo ostateczne” w przypadku sytuacji spornych ewentualne wnioski i skargi można zgłosić Sędziemu głównemu zawodów. Wnioski i skargi wnosi kapitan zespołu i tylko on reprezentuje zespół
  w kontaktach z Sędzią Głównym.
 5. Kontrola farby przeprowadzana przez Sędziów ma na celu określenie, czy kulka się rozbiła i czy dany gracz został „zaznaczony”.
 6. Sędziowie na polu gry mogą przerwać grę sygnałem syreny:
 • W celu sprawdzenia śladu farby,
 • Pojawienia się osób lub zwierząt niebiorących udziału w grze,
 • Innych sytuacjach spornych, o których powiadamiają drogą radiową sędziego głównego,
 1. Zawodnicy pozostają na swoich pozycjach, zmiana pozycji wiąże się
  z karą opuszczenia pola gry przez zawodnika.
 2. Zawodnik złapany na wycieraniu śladu farby zostaje usunięty z pola gry.
 3. Ponowny sygnał syreny oznacza kontynuację gry.
 4. Zakończenie rozgrywki kończy syrena po wcześniejszym podaniu przez sędziego komunikatu o ostatniej minucie gry.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. Nie wolno celować, ani strzelać do osób niebiorących udziału w grze (sędziowie, fotograf) – będą oznaczeni kamizelkami odblaskowymi.
 2. Minimalna odległości, na jaką można oddawać strzały wynosi 3 metry.
  W przypadku umyślnego strzelania poniżej wyznaczonej odległości zawodnikowi grozi dyskwalifikacja w danej rozgrywce.
 3. Zabroniona jest walka wręcz.
 4. Przed wejściem na pole gry obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia masek ochronnych. Maski można zdejmować wyłącznie poza terenem gry w strefie bezpiecznej wyznaczonej na polu gry.
 5. Obowiązuje nakaz używania zatyczek bądź barell bagów poza terenem pola gry.
 6. Wszelkie zacięcia sprzętu zgłaszamy sędziemu poprzez podniesienie ręki.
 7. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
 • Trafienia kulą, która pozostawiła ślad na ubraniu, masce lub markerze zawodnika,
 • Własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, której zawodnik nie może już odwołać,
 • Nieprzestrzegania punktów w powyższych zasadach bezpieczeństwa.
 1. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmuje maski z twarzy, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką trzymającą marker opuszcza lufę ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry udając się do strefy bezpiecznej zabezpieczając marker i zakładając zatyczkę.
 2. W czasie meczu zabroniona jest komunikacja z osobami znajdującymi się poza terenem gry – dopuszczalna jest jedynie komunikacja między zawodnikami na polu gry.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 1. Listę zawodników reprezentujących dany zespół należy przesłać do
  11 października 2017r. na adres internetowy maglog@campformoza.pl
 2. Kontakt telefoniczny w sprawie turnieju:
 • 570233336
 1. Opłata wpisowa (startowa) w wysokości 200,00 zł od drużyny powinna być wpłacona do 11 października 2017 r. – w tytule przelewu proszę wpisać nazwę drużyny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej drużyny lub osoby, która nie spełnia warunków uczestnictwa w turnieju, określonych w niniejszym regulaminie.

PRZEBIEG TURNIEJU

 • 00 – 09.15 Omówienie turnieju ( zasady bezpieczeństwa oraz sędziowania)
 • 15 – 09.40 Przygotowanie drużyn do turnieju
 • 45 Rozpoczęcie rozgrywek
 • 30 Wręczenie nagród, pucharów i dyplomów
 • 40 Ognisko

  LINK DO POBRANIA KARTY ZGŁOSZENIA:

KARTA ZGŁOSZENIOWA TURNIEJU PAINTBALLOWEGO SŁUŻB MUNDUROWYCH