surwiwal

3 DNIOWE Szkolenie surviwalowe w Bieszczadach – marzec 2020 zarejestruj się już dziś

REGULAMIN I ZASADY TURNIEJU

III TURNIEJ PAINTBALLOWY STAŻAKÓW PSP i OSP

16 września 2018 rok

JADWIGÓW

 

ORGANIZATOR:

Camp Formoza

MIEJSCE I TERMIN

Jadwigów 16 wrzesień 2018 rok godz. 09.00

REGULAMIN TURNIEJU

 1. W turnieju mogą wziąć udział wszyscy (zawodniczki i zawodnicy) mający ukończone 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę (wypełnioną na wskazanym druku) podpisaną przez obu rodziców lub opiekunów.
 3. W turnieju zawodniczki i zawodnicy występują na takich samych warunkach.
 1. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 1. Zespoły składają się z 5 zawodników.
 2. Każdy zespół musi mieć nazwę oraz wybranego przez siebie kapitana.
 3. Gramy na sprzęcie udostępnionym przez organizatora.
 4. Wpisowe od drużyny to 200 zł.
 5. W ramach wpisowego organizator zapewnia na zespół 500 kul, markery, maski oraz żetony na posiłek i napoje.
 6.  Podczas turnieju nie ma limitu kul. Dodatkowe kule można zakupić wyłącznie u organizatora w cenie 500 szt. – 50 zł.
 7. Posiadanie kul niezakupionych u organizatora grozi dyskwalifikacją zespołu.
 8. Każdy zespół zabezpiecza sobie ubiór do gry ( najciekawszy pomysł na ubiór zespołu będzie nagrodzony).
 9. Organizator wypożycza ubiór do gry odpłatnie ( 10,00 zł wypożyczenie munduru dwu częściowego)
 10. Koszty za zniszczenie sprzętu organizatora ponosi uczestnik turnieju.

 

 

ZASADY TURNIEJU

 

 1. Czas gry 5 minut runda zasadnicza, półfinały, finał oraz dogrywka 3 minuty.
 2. Zadaniem zespołu jest zdobycie bazy lub wyeliminowanie zespołu przeciwnego.
 3. Nie zdobycie bazy w określonym czasie oznacza remis.
 4. Runda zasadnicza – gramy każdy z każdym (program rozgrywek na tablicy wyników)
 5. Cztery zespoły z największą ilością punktów przechodzą do półfinałów gdzie grają 1 z 4 i 2 z 3 zwycięzcy grają w finale, przegrani z półfinałów grają o 3 miejsce.
 6. W półfinałach i finale dwie dogrywki bez względu na liczbę zawodników na polu gry przy remisie, trzecia dogrywka przy remisie o wygranej decyduje ilość zawodników pozostałych na polu gry.
 7. Punktowanie rozgrywki:

 

ZASADY SĘDZIOWANIA

 

 1. Każdy zawodnik ma obowiązek stosować się do poleceń sędziego
  – w przypadku nie zastosowania się do poleceń sędziego dyktuje on karę opuszczenia pola gry.
 2. Na każdą rozgrywkę zespół wychodzi za zgodą sędziego głównego.
 3. Każdy zespół zgłasza gotowość do gry na dwie minuty przed zakończeniem trwającej rozgrywki.
 4. Sędzia na polu gry ma “słowo ostateczne” w przypadku sytuacji spornych ewentualne wnioski i skargi można zgłosić Sędziemu głównemu zawodów. Wnioski i skargi wnosi kapitan zespołu i tylko on reprezentuje zespół
  w kontaktach z Sędzią Głównym.
 5. Kontrola farby przeprowadzana przez Sędziów ma na celu określenie, czy kulka się rozbiła i czy dany gracz został „zaznaczony”.
 6. Sędziowie na polu gry mogą przerwać grę sygnałem syreny:
 1. Zawodnicy pozostają na swoich pozycjach, zmiana pozycji wiąże się
  z karą opuszczenia pola gry przez zawodnika.
 2. Zawodnik złapany na wycieraniu śladu farby zostaje usunięty z pola gry.
 3. Ponowny sygnał syreny oznacza kontynuację gry.
 4. Zakończenie rozgrywki kończy syrena po wcześniejszym podaniu przez sędziego komunikatu o ostatniej minucie gry.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. Nie wolno celować, ani strzelać do osób niebiorących udziału w grze (sędziowie, fotograf) – będą oznaczeni kamizelkami odblaskowymi.
 2. Minimalna odległości, na jaką można oddawać strzały wynosi 3 metry.
  W przypadku umyślnego strzelania poniżej wyznaczonej odległości zawodnikowi grozi dyskwalifikacja w danej rozgrywce.
 3. Zabroniona jest walka wręcz.
 4. Przed wejściem na pole gry obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia masek ochronnych. Maski można zdejmować wyłącznie poza terenem gry w strefie bezpiecznej wyznaczonej na polu gry.
 5. Obowiązuje nakaz używania zatyczek bądź barell bagów poza terenem pola gry.
 6. Wszelkie zacięcia sprzętu zgłaszamy sędziemu poprzez podniesienie ręki.
 7. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
 1. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmuje maski z twarzy, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką trzymającą marker opuszcza lufę ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry udając się do strefy bezpiecznej zabezpieczając marker i zakładając zatyczkę.
 2. W czasie meczu zabroniona jest komunikacja z osobami znajdującymi się poza terenem gry – dopuszczalna jest jedynie komunikacja między zawodnikami na polu gry.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 1. Listę zawodników reprezentujących dany zespół należy przesłać do
  05 września 2018 r. na adres internetowy maglog@campformoza.pl
 2. Kontakt telefoniczny w sprawie turnieju:
 1. Opłata wpisowa (startowa) w wysokości 200,00 zł od drużyny powinna być wpłacona do 05 września 2018 r. – w tytule przelewu proszę wpisać nazwę drużyny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej drużyny lub osoby, która nie spełnia warunków uczestnictwa w turnieju, określonych w niniejszym regulaminie.

PRZEBIEG TURNIEJU

 

PIKNIK PATRIOTYCZNO-MILITARNY :
21.04.2018  WOLA KSIĄŻĘCA  113
K/ JAROCINA NAD STAWEM

6:00
Szkolenie zamknięte   (przygotowanie do selekcji w jednostkach specjalnych)

 od 16:00 piknik militarny  wstęp wolny:
– pokaz statyczny JW. FORMOZA,
– pokaz 16 brl Jarocin (EOD),
– pojazdy grupy HONKER TEAM,
– grupy Air Soft-owe,
– Straż Pożarna,
– Szkoła mundurowa ZSP nr 2 Jarocin,
– turniej strzelecki z ciekawymi nagrodami,
– mini pole paintballowe i laser tag,
– wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych,
– zabawa taneczna pod dowództwem DJ KUBAS.

BIEG REKRUT RUN FORMOZA
22.04.2018 REJESTRACJA OD 7:00
start 11.00 WOLA KSIĄŻĘCA  113
K/ JAROCINA NAD STAWEM
Jest to cross z przeszkodami w terenie. Trasy biegu w tej edycji to 10 km i 5 km oraz dla dzieci na 1km i 2 km. Bieg ma na celu promocję Jednostki Specjalnej Formoza oraz możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu z luźną formą biegu bez ciśnienia, która daje możliwość rywalizacji pamiętając hasło JW. Formoza „Nigdy nie zostawiamy swoich” przy pokonywaniu przeszkód oraz na trasie biegu.

zapisy na www.rekrutrunformoza.pl

REGULAMIN I ZASADY TURNIEJU

 2 PAINTBALLOWY TURNIEJ SŁUŻB MUNDUROWYCH

15 października 2017rok

WOLA KSIĄŻĘCA

 

ORGANIZATOR:

Camp Formoza

MIEJSCE I TERMIN

Wola Książęca 15 października 2017 rok godz. 09.00

REGULAMIN TURNIEJU

 1. W turnieju mogą wziąć udział wszyscy (zawodniczki i zawodnicy) mający ukończone 16 lat.
 2. Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć zgodę (wypełnioną na wskazanym druku) podpisaną przez obu rodziców lub opiekunów.
 3. W turnieju zawodniczki i zawodnicy występują na takich samych warunkach.
 1. Każdy zawodnik bierze udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 1. Zespoły składają się z 5 zawodników.
 2. Każdy zespół musi mieć nazwę oraz wybranego przez siebie kapitana.
 3. Gramy na sprzęcie udostępnionym przez organizatora.
 4. Wpisowe od drużyny to 200 zł.
 5. W ramach wpisowego organizator zapewnia na zespół 500 kul, markery, maski oraz żetony na posiłek i napoje.
 6.  Podczas turnieju nie ma limitu kul. Dodatkowe kule można zakupić wyłącznie u organizatora w cenie 500 szt. – 50 zł.
 7. Posiadanie kul niezakupionych u organizatora grozi dyskwalifikacją zespołu.
 8. Każdy zespół zabezpiecza sobie ubiór do gry ( najciekawszy pomysł na ubiór zespołu będzie nagrodzony).
 9. Organizator wypożycza ubiór do gry odpłatnie ( 10,00 zł wypożyczenie munduru dwu częściowego)
 10. Koszty za zniszczenie sprzętu organizatora ponosi uczestnik turnieju.

 

 

ZASADY TURNIEJU

 

 1. Czas gry 5 minut runda zasadnicza, półfinały, finał oraz dogrywka 3 minuty.
 2. Zadaniem zespołu jest zdobycie bazy lub wyeliminowanie zespołu przeciwnego.
 3. Nie zdobycie bazy w określonym czasie oznacza remis.
 4. Runda zasadnicza – gramy każdy z każdym (program rozgrywek na tablicy wyników)
 5. Cztery zespoły z największą ilością punktów przechodzą do półfinałów gdzie grają 1 z 4 i 2 z 3 zwycięzcy grają w finale, przegrani z półfinałów grają o 3 miejsce.
 6. W półfinałach i finale dwie dogrywki bez względu na liczbę zawodników na polu gry przy remisie, trzecia dogrywka przy remisie o wygranej decyduje ilość zawodników pozostałych na polu gry.
 7. Punktowanie rozgrywki:

 

ZASADY SĘDZIOWANIA

 

 1. Każdy zawodnik ma obowiązek stosować się do poleceń sędziego
  – w przypadku nie zastosowania się do poleceń sędziego dyktuje on karę opuszczenia pola gry.
 2. Na każdą rozgrywkę zespół wychodzi za zgodą sędziego głównego.
 3. Każdy zespół zgłasza gotowość do gry na dwie minuty przed zakończeniem trwającej rozgrywki.
 4. Sędzia na polu gry ma “słowo ostateczne” w przypadku sytuacji spornych ewentualne wnioski i skargi można zgłosić Sędziemu głównemu zawodów. Wnioski i skargi wnosi kapitan zespołu i tylko on reprezentuje zespół
  w kontaktach z Sędzią Głównym.
 5. Kontrola farby przeprowadzana przez Sędziów ma na celu określenie, czy kulka się rozbiła i czy dany gracz został „zaznaczony”.
 6. Sędziowie na polu gry mogą przerwać grę sygnałem syreny:
 1. Zawodnicy pozostają na swoich pozycjach, zmiana pozycji wiąże się
  z karą opuszczenia pola gry przez zawodnika.
 2. Zawodnik złapany na wycieraniu śladu farby zostaje usunięty z pola gry.
 3. Ponowny sygnał syreny oznacza kontynuację gry.
 4. Zakończenie rozgrywki kończy syrena po wcześniejszym podaniu przez sędziego komunikatu o ostatniej minucie gry.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. Nie wolno celować, ani strzelać do osób niebiorących udziału w grze (sędziowie, fotograf) – będą oznaczeni kamizelkami odblaskowymi.
 2. Minimalna odległości, na jaką można oddawać strzały wynosi 3 metry.
  W przypadku umyślnego strzelania poniżej wyznaczonej odległości zawodnikowi grozi dyskwalifikacja w danej rozgrywce.
 3. Zabroniona jest walka wręcz.
 4. Przed wejściem na pole gry obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia masek ochronnych. Maski można zdejmować wyłącznie poza terenem gry w strefie bezpiecznej wyznaczonej na polu gry.
 5. Obowiązuje nakaz używania zatyczek bądź barell bagów poza terenem pola gry.
 6. Wszelkie zacięcia sprzętu zgłaszamy sędziemu poprzez podniesienie ręki.
 7. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
 1. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmuje maski z twarzy, podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą ręką trzymającą marker opuszcza lufę ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry udając się do strefy bezpiecznej zabezpieczając marker i zakładając zatyczkę.
 2. W czasie meczu zabroniona jest komunikacja z osobami znajdującymi się poza terenem gry – dopuszczalna jest jedynie komunikacja między zawodnikami na polu gry.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 1. Listę zawodników reprezentujących dany zespół należy przesłać do
  11 października 2017r. na adres internetowy maglog@campformoza.pl
 2. Kontakt telefoniczny w sprawie turnieju:
 1. Opłata wpisowa (startowa) w wysokości 200,00 zł od drużyny powinna być wpłacona do 11 października 2017 r. – w tytule przelewu proszę wpisać nazwę drużyny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy startowej drużyny lub osoby, która nie spełnia warunków uczestnictwa w turnieju, określonych w niniejszym regulaminie.

PRZEBIEG TURNIEJU

KARTA ZGŁOSZENIOWA TURNIEJU PAINTBALLOWEGO SŁUŻB MUNDUROWYCH

Zapraszamy na przedwakacyjne szkolenie jak się przygotować na wypad w góry, mazury i piesze wycieczki do lasu lub inne wypady.
Za jedyna 99 zł możesz uratować życie własne, znajomych czy nawet własnych dzieci.
Przygotujcie się do bezpiecznych wakacji.

Scenariusz szkolenia:
Podczas szkolenia postaramy się wprowadzić uczestników w symulację zagubienia grupy,
w obcym terenie. Po chwili jeden z uczestników będzie miał wypadek. Należy udzielić pierwszej pomocy, wezwać pomoc,
i poradzić sobie z mnóstwem nieprzewidzianych sytuacji. Wszystkie zajęcia będą prowadzone praktycznie przy użyciu minimum teorii.

Zakres szkolenia:
1. niezbędne wyposażenie na wyjście w góry.
2. jak się zachować w momencie zagubienia, odłączenia od grupy.
3. podstawy nawigacji (mapa, kompas, GPS) jak się odnaleźć, jak podać pozycję ratownikom
4. techniki rozpalania ognia
5. budowa schronienia aby przetrwać noc w czasie oczekiwania na pomoc
6. podstawy pierwszej pomocy
7. sposoby wzywania pomocy
8. jak się zachować na wypadek spotkania z dziką zwierzyną
9. dobór odzieży i ubrania, obuwie

Szkolenie prowadzi były komandos FORMOZY – instruktor technik przetrwania, surwiwalu wojskowego S.E.R.E.,
Ratownicy medyczni
oraz instruktorzy Camp Formoza.

Termin szkolenia: 17.06.2017
Miejsce: Okolice Jarocina
Start: 9:00
zapisy: na maglog@campformoza.pl
Pytania: 792 233 332

Zapraszamy wszystkich na I grę otwartą w sezonie 2017 do Brodowa koło Środy Wlkp.

26 lutego 2017roku start godz. 11:00.

Czekamy na osoby początkujące , doświadczonych graczy oraz wszystkich, którzy pragną zagrać i miło spędzić czas na świeżym powietrzu.
Wlot z własnym sprzętem – 35 zł ,
Wypożyczenie od nas całego sprzętu – 60 zł (mundur, maska, rękawice, kominiarka, marker i powietrze na czas imprezy)
Kulki EMPIRE HEAT karton 2000szt -150zł, 500szt -50zł, 100 -15zł.
Dodatkowo do nabycia kule – EMPIRE EVIL 200 zł/karton.
Obowiązuje formuła FPO Field Paintball Only, (kulki tylko od nas nie wolno grać własnymi)
Wpisowe obejmuje wejście na pole, prowadzenie scenariuszy, po kiełbasce z grilla dla każdego oraz fotki z imprezy do pobrania na naszym profilu. Mamy nadzieję, że taka forma spędzenia niedzieli Was zainteresuje.
Zapisy na FB. w komentarzach pod tym postem lub poprzez e-mail: maglog@campformoza.pl, tel. 531313085

Od 2016 roku wprowadziliśmy gry otwarte – jeśli nie masz z kim zagrać w paintball – Camp Formoza zaprasza na takie gry. Zbieramy wszystkich chętnych najczęściej w niedziele. Przybyłych dzielimy na dwie drużyny i rozpoczynamy grę.
Paintballowe gry otwarte – czym to się je?
Co to są “paintballowe gry otwarte”? Najprościej: przeciwieństwo paintballowych gier zamkniętych ? A te charakteryzują się tym, że z reguły są zamawiane w firmach paintballowych czy u profesjonalnych organizatorów eventowych przez zakłady pracy, przez uczniowskie klasy z różnych szkół czy też przez grupy przyjaciół i znajomych w formie wieczorów kawalerskich, panieńskich, urodzin, etc. O tym, że impreza jest zamknięta (czyli nikt spoza określonej grupy nie może w niej wziąć udziału) decyduje zwyczajnie klient.
Gra otwarta natomiast jest… otwarta na wszystkich graczy. I tych, którzy chcą wypożyczyć sprzęt od organizatora, jak i tych, którzy są szczęśliwymi ( lub również nieszczęśliwymi ? ) posiadaczami własnego sprzętu do grania w paintball. I o tym, że jakaś gra jest otwarta dla wszystkich graczy i dla każdego – decyduje organizator.
Gry otwarte to świetna okazja do tego, by rozwinąć swoje umiejętności, które wcześniej najczęściej mieliśmy okazję zaprezentować podczas komercyjnych gier zamkniętych. Obcowanie z bardziej doświadczonymi graczami owocuje poznaniem nowych informacji: i o sposobach i technikach gry, jak i o sprzęcie paintballowym. Pozwala nam też na zdobycie doświadczenia – z gry na grę można zauważyć, jak rośnie poziom świeżo zajawionych paintballistów.
Paintballowe gry otwarte to także świetna okazja do konsolidowania, powiększania i sukcesywnego rozwijania lokalnego środowiska paintballowego. Spośród graczy uczestniczących w takich grach zawiązują się nowe drużyny bądź też nowi paintballiści wstępują do już istniejących ekip. Wszak nie ma większej przyjemności od wyjazdu na turniej, grę scenariuszową czy inną imprezę paintballową pod własną banderą i z paką tak samo zrytych i pozytywnie zakręconych wariatów ? I oby powstawało jak najwięcej takich drużyn!
W styczniu tego roku my, czyli Camp Formoza, prawdopodobnie jako jedyni w Polsce opublikowaliśmy terminarz gier otwartych z góry na cały rok. Aby nie ulec nudzie i monotonii zadecydowaliśmy, że gry będą odbywać się naprzemiennie na naszych dwóch polach paintballowych: w jednym miesiącu na poligonie leśnym w Brodowie koło Środy Wielkopolskiej, a w drugim na zurbanizowanym polu w Woli Książęcej koło Jarocina. Pole w Brodowie przypomina do złudzenia dżunglę z filmu “Predator” i jest w nie wkomponowanych trzynaście kompletnie różnych od siebie aren/plansz. Pole w Woli Książęcej natomiast jest pozbawione drzew, za to umieściliśmy na nim ciekawie zaaranżowane budynki, most, makietę pociągu i tym podobnie. Mamy nadzieję, że oba pola przypadną wszystkim do gustu ? Póki co – podobają się naszym graczom ?
Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy z nami i wejścia w ten pełen przygody, adrenaliny i kolorowej farby świat paintballa ?

CAMP FORMOZA LASER TAG – NASZ NOWY WYMIAR PAINTBALLA
Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom wprowadziliśmy do Naszej oferty nowy wymiar Paintballa – Laser Tag. Jest to bezbolesna forma gry zespołowej podobna do tradycyjnego paintballa gdzie kulki zamienione są na wiązkę podczerwieni.
Każdy gracz dostaje replikę karabinka G36 oraz opaskę na głowę z czujnikami, które przechwytują wiązkę podczerwieni a sygnał oznajmia zawodnikowi że został trafiony. Za pomocą specjalnego systemu możemy zaprogramować ilość amunicji, żyć oraz czas i przebieg gry. W grze udział może wziąć każdy: mężczyźni , kobiety oraz dzieci od lat 6. Gramy na naszych polach paintballowych oraz w hali gdzie wybudowane są różnego rodzaju labirynty , pomieszczenia , przeszkody itp.
System Laser Tag pozwala nam na grę w każdym miejscu ponieważ wiązka podczerwieni nie stanowi zagrożenia dla osób postronnych i nie wymagany jest teren który musi być w jakiś sposób zabezpieczony. Jest to wersja dla osób które nie lubią czuć, że zostały trafione.
Zapraszamy do skorzystania z klasycznego Paintballa oraz nowej propozycji Camp Formoza Laser Tag.

Terminy szkoleń surwiwalowych 2 i 4 dniowych.
surw

KTO:
Wszyscy, którzy chcą zapoznać się z podstawami surwiwalu militarnego

CO:
Na szkoleniu zostaniecie zapoznani z podstawami surwiwalu militarnego:
– konfiguracja sprzętu
– woda, ogień, schronienie
– komunikacja i sygnalizacja
– unikanie, ucieczka, niewola

GDZIE:
Camp Formoza, Wola Książęca, k.Jarocina (woj. Wielkopolskie)

KIEDY:
25 MAR – 26 MAR 2017
02 MAJ – 03 MAJ 2017
02 MAJ – 05 MAJ 2017

DLACZEGO:
Ponieważ, jest to jedna z podstawowych umiejętności na polu walki, która może pozwolić przetrwać w sytuacji izolacji od sił własnych.
Szkolenie prowadzą byli komandosi i szkoleniowcy z Formozy

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ:
Sugerujemy aby zabrać ze sobą mundur, plecak, wyposażenie do bytowania oraz podstawowe wyposażenie indywidualne: , rękawiczki, okulary z białymi szkłami, kompas, mapnik, latarka, pojemnik na wodę.

KOSZT 2 dniowego szkolenia:
do 30 dni przed szkoleniem 249 PLN
dla osób, płacących po tym terminie 299 PLN
KOSZT 4 dniowego szkolenia:
do 30 dni przed szkoleniem 449 PLN
dla osób, płacących po tym terminie 499 PLN
Ceny zawierają: szkolenie, materiały szkoleniowe, (nocleg i jedzenie w lesie). Zapraszamy do rejestracji na stronie www.rekrut.eu lub e-mail rejestracja@rekrut.eu – Zapisy już ruszyły.

Chcesz mocnego postanowienia na 2017?

formoza-che
Formoza Challenge

w Gmina Oborniki na specjalnie zaprojektowanym przez komandosów JW Formoza torze (na codzień będacym torem motocrossowym) odbędzie się wyjatkowy bieg!
Liczne przeszkody, mocny wycisk, praca zespołowa i radość na mecie!
Dołacz do Formoza Challenge, poleć nas znajomym!
http://formozachallenge.pl/

Turniej Paintballowy
Zbierz 5 – osobową drużynę. Reprezentację swojej firmy, klubu, stowarzyszenia, instytucji lub swoją stałą ekipę.
Przyjedź do nas 6 stycznia 2017 roku na pole paintballowe do Woli Książęcej koło Jarocina – start 9:00

Pierwszy taki turniej w naszej okolicy.

Najciekawszy pomysł na ubiór zespołu będzie nagrodzony.
Dla 3 najlepszych drużyn przewidziano atrakcyjne nagrody.

Po turnieju dla Wszystkich – ognisko, kiełbaski, ciepły posiłek oraz piwko!

Nie czekaj zbierz drużynę – i zapisz się!

Szczegóły oraz regulamin na stronie www.campformoza.pl
Zapisy e-mail: maglog@campformoza.pl
Telefonicznie : 531 313 085

 

Nie czekaj zbierz drużynę – i zapisz się!

W linkach poniżej do pobrania:

plakat-turniej-styczen

 

Niezbędnik uczestnika

Przyjeżdżając do nas nie musisz się o nic martwić. Podstawowe wyposażenie typu: mundur, maska, kominiarka, rękawice masz zapewnione.

Z naszych obserwacji wynika, że warto zabrać ze sobą kilka dodatkowych rzeczy:

 1. Napoje – na naszym polu spędzicie czas bardzo aktywnie dlatego podstawą jest woda, napoje izotoniczne itp. W okresie jesienno zimowym wasze morale może podnieść termos z gorącą herbatą lub kawą. Jeżeli chcecie przywieź ze sobą % to nie mamy nic przeciwko ale możecie je wypić dopiero po zakończonej grze. W trakcie gry nie polecamy… po pierwsze dlatego, że maska bardzo wówczas paruje a po drugie, będziecie stwarzać zagrożenie dla siebie oraz innych uczestników. Takie osoby wykluczamy z gry. Za tę poradę na końcu nam podziękujecie.
 2. Obuwie – ze względów higienicznych nie wypożyczamy butów. Zdarzają się klienci, którzy przyjeżdżają do nas w białych butkach a później planują dalej lecieć w miasto na imprezę. Polecamy buty trekkingowe z usztywnioną kostką.
 3. Dodatkowe skarpety – w ferworze walki może się zdarzyć, wbiegnięcie w zagłębienie terenu wypełnione wodą. Warto być przygotowanym na taką ewentualność. Suche stopy to podstawa!
 4. Ubrania sportowe – zauważyliśmy, że sporo osób zakłada nasze mundury na spodnie, w których już przyjechali. Tłumaczą to obawą przed bólem. Uwierzcie nam, że trafienie kulką aż tak bardzo nie boli. Jednak jeśli już koniecznie chcecie założyć coś pod spód to wybierzcie np. spodnie do biegania, polar itp. Mundur założony na grube jeansy średnio się sprawdza i bardziej będzie wam takie rozwiązanie przeszkadzało niż pomagało.
 5. Czapka – Na wyposażeniu dostajecie od nas kominiarki. Jednak czapka lepiej amortyzuje strzał np. w tył głowy. Zdarza się to rzadko ale może się przydać, zwłaszcza zimową porą.
 6. Pasek – posiadamy pełną rozmiarówkę mundurów oraz paski uniwersalne, jednak warto czasami mieć swój.co-zabrac

I Amatorski Turniej Paintballowy Starzaków PSP i OSP z Powiatu Jarocińskiego Wola Książęca 2016 już za nami.
W turnieju wzięło udział 8 zespołów. W tym 5 z powiatu jarocińskiego ( OSP Jarocin, OSP Witaszyce, OSP Kadziak, OSP Tarce, OSP Golina ) oraz 3 drużyny z powiatu pleszewskiego ( OSP Dobrzyca 1, OSP Dobrzyca 2, OSP Gizałki). Turniej odbył się na naszym polu paintballowym w Woli Książęcej k. Jarocina. Zwycięzcą został zespół z OSP Witaszyce, drugie miejsce zajął zespół OSP Jarocin a trzecie miejsce zespół OSP Kadziak. Po zakończeniu turnieju wręczyliśmy puchary, dyplomy oraz vouchery na nagrody główne dla trzech najlepszych zespołów takie jak logo podświetlane dla zwycięskiego OSP lub napis na strażnicę o wartości 1000 zł, gadżety reklamowe dla drugiego zespołu
o wartości 500 zł oraz 5 wejściówek na grę otwartą dla trzeciego zespołu o wartości 400 zł. Turniej zakończyliśmy wspólnym biesiadowaniem przy kiełbaskach z grilla i piwku. Bardzo dziękujemy za bardzo duże zaangażowanie wszystkich jednostek OSP oraz naprawdę zdrową rywalizację. Wychodząc naprzeciw Waszym prośbą zapraszamy na kolejny turniej który odbędzie się na wiosnę. Pozdrawiamy Camp Formoza!!!

Na naszym profilu FB  Fotorelacja

 

turniej-osp