Rafał

Wiek 41 lat, JW Formoza 10 lat, chorąży, misje bojowe w Afganistanie.

Doświadczenie:

Zastępca dowódcy sekcji nurków bojowych. Instruktor szkolenia bojowego, spadochronowy, surwiwalu, nurkowania, strzelectwa, narciarstwa, samoobrony, sportu i rekreacji. Obecnie trener eventów ourdorowych oraz specjalista ds. bezpieczeństwa. Miłośnik narciarstwa alpejskiego.